WZC De Meerspoort

Meerspoort

Historiek

Het rust- en verzoringsthuis “De Meerspoort” werd in 1987 in gebruik genomen. De noodzaak aan een nieuw rusthuis ontstond nadat het toenmalig gebouwencomplex op de binnenkoer van de St.- Walburgastraat in het centrum van Oudenaarde niet langer aan de vereisten inzake uitbating voldeed. In 1972 werd de beslissing tot nieuwbouw genomen. Hiervoor werd een stuk grond aangekocht in de Scheldemeersen, op het grondgebied van Bevere. De aanvang van de werken gebeurde reeds in 1978, maar door opeenvolgende bouwperikelen sleepten de werken uiteindelijk bijna 10 jaar aan. De voorziening beantwoorde niet meer aan de eisen van een eigentijdse residentiële opvang zoals die gewenst wordt door de bejaarde bewoners.

De twee persoonskamers waren niet ruim genoeg om te beantwoorden aan een optimale woonomgeving. De opdracht voor OCMW Oudenaarde bestond uit het bouwen van een nieuw woonzorgcentrum met 110 kamers aansluitend op het bestaand WZC dat op zijn beurt verbouwd werd nadat de nieuwbouw in gebruik was genomen.

Nieuwbouw

De nieuwbouw was noodzakelijk voor de steeds grotere vraag naar extra kamers en deze maakte het tevens mogelijk om in het bestaande gebouw een dienstencentrum en een dagcentrum te organiseren.

Het nieuwe onthaal van het woonzorgcentrum is zeer ruimtelijk door een hoge vide en naar de binnentuin toe opengewerkt met een zithoek. Een open balie verhoogd het thuisgevoel en de hotelsfeer. Via een ruime gang met trap en liften bereikt men de verschillende woonafdelingen van het WZC, waarbij de verpleegpost telkens toezicht heeft op de in- en uitgaande bewoners/bezoekers.

Elke woonafdeling bestaat uit 17 of 18 kamers, voorzien van een ruime leefruimte, een slaapzone en een gezellige badkamer met alle nodige voorzieningen. De centrale leefruimte wordt opgedeeld in 4 met telkens een toegang vanuit de gang, 2 grote ramen bieden toegang tot de buitenruimten of terrassen. Op elk gangeinde zorgt een raampartij voor voldoende lichtinval en een aangenaam uitzicht op de omgeving.

De logistieke verbinding met het bestaande gebouw sluit de cirkel en vormt zo een derde binnentuin. De logistieke afdeling met technische dienst, magazijn en keuken heeft een eigen inkom en ook de bestaande inrit naar de kelder blijft in deze zone behouden voor logistiek transport.

Verbouwing

In de bestaande vleugel zijn verbouwingen gebeurd voor de algemene diensten van het woonzorgcentrum en een dagcentrum voor de opvang 15 bejaarden. De betonnen skeletstructuur van het bestaande gebouw liet toe om verregaande verbouwingen te realiseren zonder aan de draagstructuur te moeten raken. De inrichting van de verschillende diensten is flexibel opgevat zodat latere wijzigingen steeds mogelijk zijn.

Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich de meest publieke functies zoals het sociaal restaurant, sociale kruidenier, het kinderdagverblijf. De inkomhal werd verruimd om een open ontmoetingsplaats te creëren met een zichtbaar en toegankelijk onthaal en een grote transparantie : een kleine “markt”. Het lokaal dienstencentrum, de diensten van kind en gezin, Leerpunt zijn op de eerste verdieping gelegen. De OCMW diensten en het sociaal huis nemen de 2 bovenste bouwlagen in beslag. Ook de bestaande keuken en polyvalente ruimte wordt vernieuwd maar blijft op dezelfde plaats gesitueerd. Op de verdiepingen van deze vleugel zullen in een latere fase administratieve functies en woonfuncties worden voorzien.

Projectfiche

architectuur
AMV architecten
technieken
Studieburo De Klerck Engineering nv
stabiliteit
Studieburo De Klerck Engineering nv
omschrijving
Nieuw WZC met 110 kamers, DVC voor 15 plaatsen en verbouwing tot dienstencentrum
ligging
Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde
opdrachtgever
OCMW Oudenaarde
gebruiker
WZC Meerspoort
start studie
september 2007
start werken
augustus 2012
(verwachte) ingebruikname
mei 2015
bruto oppervlakte
12 176 m²