Sint-Jozefkliniek

Bornem

Tijdslijn

Het zorg strategisch plan voor de Sint-Jozefkliniek werd goedgekeurd in 2008. De ontwikkeling van het ziekenhuis gebeurt op de campus in Bornem.

De uitbreiding van Blok D (magazijn, Geriatrie, Intensieve Zorgen) en de verbouwing van Blok C (geriatrie, DH geriatrie, geneeskunde, heelkunde) is reeds een feit. Momenteel is Project 2 in uitvoering. Dit omvat de uitbreiding van de blokken A, E en F (SP-dienst, M, OPK, CSA, MBV, apotheek, labo, polikliniek, MKA, pijnkliniek, DHD en DHC, administratie, onthaal, overdekte parking en atrium) Nadien volgt nog de verbouwing van de blokken B en C (Heelkunde, Geneeskunde, Geriatrie, Kinesitherapie, Keuken, personeelsrefter en Mortuarium). Deze verbouwingswerken zullen samen met de uitbreiding van de 2de fase van de nieuwbouw (blok A) uitgevoerd worden. Doelstelling is de verbouwing en de uitbreiding gelijktijdig terug in gebruik te hebben. Planning: 2de helft 2018.

Om de werking van het ziekenhuis te garanderen tijdens de uitvoering van project 2 wordt er op het gelijkvloers een tijdelijke verbindingsgang voorzien tussen Blok E en Blok C. Wanneer de huidige blokken (3&4) worden afgebroken zal deze gang dienst doen voor de publieke (ambulante) verbinding tussen het (tijdelijk) onthaal op F+0 en de bestaande liftkern op B+0.

Er wordt ook een (definitieve) verbindingsbrug voorzien tussen blokken E en D. Deze brug doet dienst voor het Interne (bedden) verkeer, en waarborgt een directe verbinding van de dienst Intensieve Zorgen naar het OPK.

Blikvanger van het project is ongetwijfeld het atrium dat dienst doet als entree. In de Kasteelstraat kan je de inkomzone bereiken via niv.00 en langs de achterzijde is er een kiss & ride strook voorzien waarna je het gebouw kan betreden via niv.91. Langsheen deze toegang kan je vlot met de trap naar het onthaalniveau op niv.00, via de liften naar de diensten of meteen naar de naastgelegen cafetaria.

Ten zuiden van het ziekenhuiscomplex is reeds een nieuwe bezoekersparking gerealiseerd. De huidige bezoekersparking zal in de toekomst enkel dienst doen als personeelsparking. Het is ook aan deze zijde dat de leveringen zullen gecentraliseerd worden.

De niveaus -1 en +3 van Blok C die nog niet werden aangepakt in Project 1, zullen nu verbouwd worden in Project 2. De te verbouwen zones van Blok B omvat alle afdelingen exclusief de zone spoed die reeds werd opgefrist. De volledige gevel van Blok C werd reeds vernieuwd. Na uitvoering van deze projecten, zal de Sint-Jozefkliniek volledig vernieuwd zijn.

Na realisatie van alle werken, zal de campus 37.940m² groot zijn.

 

Projectfiche

architectuur
THV AAPROG architecten & Creabo
technieken
Studiebureau Herelixka nv
stabiliteit
Studieburo De Klerck
omschrijving
Verbouwing en nieuwbouw ziekenhuis in verschillende fasen
ligging
Kasteelstraat 23, 2880 Bornem
opdrachtgever
Sint-Jozefkliniek vzw
gebruiker
Sint-Jozefkliniek vzw
start studie
april 2011
start werken
december 2013
(verwachte) ingebruikname
eind 2018
bruto oppervlakte
37.940m²