ambulant centrum UZ Leuven

Leuven

Stedenbouwkundig

Stedenbouwkundig integreert het ontwerp zich, in combinatie met de visie voor de buitenaanleg van o.a. het inkomplein, perfect in het stedenbouwkundig weefsel van de omgeving. De voorgestelde visie van een inkomplein met verhoogde voorhof tracht een aantrekkelijke buitensfeer te scheppen, ter vervanging van de vijvers. In relatie tot de andere ziekenhuisfuncties op de campus werden de nodige assumpties aangenomen om functionele relaties te onderscheiden. Voor de scheiding van de circulaties (ambulanten, gehospitaliseerden, bezoekers en goederen) werd gekozen voor een zo sterk mogelijke adaptatie aan de bestaande circulatiepatronen en -niveaus.

Concept

In het concept wordt een maximale flexibiliteit nagestreefd, zowel in de uitbreidingsmogelijkheden als voor latere wijzigingen en herbestemmingen als in de operationele werking. Lokalen zijn onderling uitwisselbaar in functie van de behoeften.

De functies werden zo gepositioneerd dat er optimale, logische, functionele relaties ontstaan binnen en buiten het Ambulant Centrum met korte verbindingslijnen. Interne en externe circulatiestromen worden gescheiden. De mogelijkheid bestaat ook om ‘shortcuts’ te organiseren, die bepaalde functies/diensten rechtstreeks verbinden, zelfs op verschillende niveaus.

Er werd een uitgesproken keuze werd gemaakt voor kwalitatieve ruimtes voor patiënten en personeel door maximaal daglicht te capteren in alle ruimtes waar personen verblijven en werken. Enkel zo kan een duurzame leef- en werkkwaliteit gerealiseerd worden in een dergelijk compact gebouw met een zeer beperkte footprint. Hiertoe werd een concept ontwikkeld om dit te realiseren door middel van zogenaamde groene ‘lichtcanyons’. Op die manier kan er daglicht tot diep in het gebouw toetreden en worden er aangename binnen/buiten zichten geboden.

Het uiteindelijke plan is ruimtelijk zeer helder en overzichtelijk, met een duidelijke scheiding van de zones voor het publiek enerzijds en interne medewerkers anderzijds. Compactheid was sinds het begin van het denkproces een van de belangrijkste bekommernissen: kwalitatieve ruimte en beleving bieden met een zo klein mogelijke bruto-netto ratio.

Projectfiche

architectuur
THV AAPROG - POLO - BOECKX - DE KLERCK
technieken
Studieburo De Klerck
stabiliteit
Studieburo De Klerck
omschrijving
Nieuw ambulant centrum met renovatie van consultatiedienst en spoedgevallendienst
ligging
Herestraat 49, 3000 Leuven
opdrachtgever
UZ Leuven
gebruiker
UZ Leuven
start studie
juni 2012
start werken
november 2014
(verwachte) ingebruikname
2018
bruto oppervlakte
28.000 m²