WZC De Karmel snel uit de startblokken

december 2018
WZC De Karmel snel uit de startblokken

Dit project omvat de gedeeltelijke interne verbouwing en uitbreiding van een voormalig klooster met een beperkte afbraak én het bijbouwen van een nieuwbouwvleugel. Het bestaande volume wordt gedeeltelijk gerecupereerd, verbouwd en met een vervangingsvleugel uitgebreid om op deze manier plaats te bieden aan een woonzorgcentrum (WZC) met 25 WZC bedden, 17 bedden niet-erkend herstelverblijf en 2 aanleunflats.

De verbouwing van de bestaande hoofbouw heeft voornamelijk betrekking op de indeling van de ruimtes. Het existerend karakter en de huidige uitstraling van de kapel blijft bewaard.