AMV & Ibens-Bolckmans laureaat nieuwe zorgsite Nieuwkerken

september 2018
AMV & Ibens-Bolckmans laureaat nieuwe zorgsite Nieuwkerken

Tegen eind 2021 kunnen de Nieuwkerkenaren terecht op een gloednieuwe zorgkern met een nieuw woonzorgcentrum met 120 kamers, een dienstencentrum, 30 assistentieflats en buitenschoolse kinderopvang waar 75 kinderen terecht kunnen. De nieuwe zorgsite Nieuwkerken is het grootste investeringsproject van het OCMW van deze bestuursperiode.

Het ontwerp: een dorp, in het park, in het dorp…

De nieuwe zorgsite zal bestaan uit vier kleinschalige paviljoenen rond twee binnenpleinen. De paviljoenen geven door hun ontwerp de indruk dat de bewoners zelfstandig wonen in afzonderlijke woningen op een gezellig plein. Typisch voor het dorpse uitzicht zijn ook de wisselende niveaus en de hellende daken. De kleinschaligheid en de inplanting van de gebouwen in het groene parklandschap met bomen, extensief gazon afgewisseld met gewoon gazon en heel wat wandel- en fietspaden, versterken het dorpse en groene karakter van Nieuwkerken. Een wadi die het overtollige regenwater buffert, slingert zich als een natuurlijk lint door het park. De nieuwe zorgkern creëert zo een nieuwe toegangspoort voor Nieuwkerken, zoals voorzien in het masterplan voor de site.

De vier gebouwen zijn met elkaar verbonden via een half ondergrondse gang en bieden vanop Turkyen doorzicht op het omliggende parkgebied. Parkeren gebeurt ondergronds. Heel belangrijk: de bewoners van woonzorgcentrum Populierenhof kunnen verder in het huidige woonzorgcentrum blijven wonen tot de nieuwbouw klaar is, want dit omvangrijke bouwproject wordt in één fase gebouwd op de beschikbare gronden naast Populierenhof.

Het paviljoen vooraan vormt het kloppend hart van de campus: hier zijn het lokaal dienstencentrum, het dagverzorgingscentrum, het onthaal van het woonzorgcentrum, een ruime cafetaria in bistrosfeer en een polyvalente zaal gehuisvest. Paviljoen 1 en 2 beschikken samen over 78  kamers voor bewoners op de verdiepingen. Paviljoen 2 beschikt ook over 7 assistentieflats met terras. Beide paviljoen zijn verbonden door een bovengrondse passerelle. In paviljoen 3 wonen de bewoners met dementie in een geborgen omgeving.  Daar zijn 42 kamers.

In het paviljoen achteraan huizen de buitenschoolse kinderopvang op de gelijkvloerse verdieping met op de verdiepingen nog 23 (assistentie)flats met elk een terras. Alle paviljoenen zijn ondergronds vlot bereikbaar via de parking of een circulatiegang, wat zorgt voor een vlotte circulatie en handig bij slecht weer. Parkeren gebeurt ondergronds onder het eerste en het tweede paviljoen. Er zijn 72 parkeerplaatsen voor auto’s en veel ruimte voor (brom)fietsen. Bezoekers van de buitenschoolse kinderopvang kunnen voor kort parkeren terecht op de huidige openbare parking aan de bib.

Timing

Door het ontwerp en de bouwfirma in één procedure aan te duiden, wordt tijd gewonnen. De omgevingsvergunning kan snel worden aangevraagden als alles meezit, kan de bouw starten tegen het najaar van 2019. De bouw zal twee jaar duren. Eind 2021 zullen de gebouwen instapklaar zijn. In 2022 gaat het oude Populierenhof dan onder de sloophamer en gebeurt de omgevingsaanleg. Midden 2022 is het volledige project dan klaar.