WZC De Weister

Aalbeke

Stedenbouwkundig

De site, gelegen in het woongebied van de kern van Aalbeke, fungeert als schakel tussen verschillende aangrenzende zones. Een fiets- en voetgangersas, met daarachter woonverkavelingen, sluit het terrein in langs de westkant. Hierop wordt aansluitend een zone voor groen en recreatie voorzien. Deze as verbindt de in het noorden gelegen (reserve) woonverkavelingen met het centrum van Aalbeke.

Voor de inplanting van de aanleunwoningen wordt reeds geanticipeerd op de oriëntatie van de reserve woonverkavelingen. De nieuwe woningen zullen perfect aansluiten op het aanwezige en toekomstige woonweefsel.

Het ouderenwelzijnscentrum, met bijhorende polyvalente ruimtes, positioneert zich aan de Moeskroensesteenweg die een dichtere bebouwing verdraagt. In de toekomst maakt deze locatie een verdere uitbreiding voor gemeenschapsvoorziening mogelijk naar het naastliggend perceel met hoeve. Een groenbuffer wordt voorzien tussen het ouderen welzijnscentrum en de industriezone. Door deze positionering ontstaat er een zone die als ankerpunt kan fungeren tussen de dorpskern van Aalbeke, het ouderen welzijnscentrum met aangrenzende polyvalente ruimtes en de aanleunwoningen.

Concept

Een duurzame en transparante architectuur staat borg voor een aangename leefomgeving voor de bejaarde. Zo is de band met het dorp en de omliggende natuur een belangrijk uitgangspunt in het concept.

Er werd bewust gekozen voor een hedendaags leefklimaat. De noodzakelijke infrastructuur voor diensten en verzorging is op discrete wijze voorhanden. Integratie is aanwezig op verschillende niveaus. Door een onopvallende verankering met bestaande en geplande verkeers- en wandeltrajecten is het zorgcentrum functioneel en morfologisch in de site ingebed. De polyvalente functies zijn zowel van in het zorgcentrum als van buitenaf bereikbaar. Alle gebouwen zijn bereikbaar voor toelevering, ziekenwagens, taxi en brandweer. De cafetaria sluit aan op het nieuwe buurtplein en de wandel- en fietsroute.

De bewoners hebben visueel en functioneel contact met de leefomgeving zonder gestoord te worden in hun privacy. De woonhuizen voor demente ouderen bieden een uitgesproken geborgenheid door het uitzicht op tuinen georganiseerd rond een atrium. Oriëntatieankers worden gecreëerd door ruimtelijke eenvoud van de woonruimtes. Dienst en verzorgingsruimten sluiten discreet aan op de drie woonhuizen.

Projectfiche

architectuur
THV SAR en AAPROG architecten
technieken
Studieburo De Klerck
stabiliteit
Studieburo De Klerck
omschrijving
Ouderenwelzijnscentrum voor 32 dementerende ouderen en 15 hulpbehoevende ouderen.
ligging
Lijsterstraat 10, 8511 Aalbeke
opdrachtgever
OCMW Kortrijk
gebruiker
woonzorgcentrum De Weister
start studie
juli 2005
start werken
mei 2008
(verwachte) ingebruikname
juni 2010
bruto oppervlakte
2 599 m²