vrije basisschool VLEK

Grembergen

Site

De oorspronkelijke school bestond uit twee gebouwen, een lagere school en een kleuterschool, die door een overdekte gang met elkaar verbonden zijn. Het nieuwe volume werd tegen de Noordgevel van de kleuterschool opgetrokken. Door een groot plaatsgebrek werden tijdelijk containers geplaatst in de tuin van de school rondom de speelplaats, welke na de verhuis naar de nieuwbouw plaats hebben gemaakt voor een nieuwe groenzone, ter vervanging van het grasperk dat wordt ingenomen door de nieuwbouw. Rechts van het gebouw is een oprit voorzien die de bevoorrading van de school in goede banen leidt.

Materialisatie

Terwijl de drie volumes voorzien zijn van platte daken is de turnzaal opgebouwd met een sheddak in gepatineerd zink, voorzien van ramen op het steilste gedeelte dat de zaal voorziet van natuurlijk zonlicht. De gekozen materialen voor het nieuwbouwvolume sluiten aan bij de bestaande gevelmaterialen. De buitengevels zijn opgetrokken in een rood genuanceerde gevelsteen en het buitenschrijnwerk in gemoffeld aluminium met een grijze kleur. Het verbindingsvolume bestaat grotendeels uit glas, afwisselend met gekleurde invulpanelen.

Projectfiche

architectuur
AMV architecten
technieken
Studieburo De Klerck
stabiliteit
Studieburo De Klerck
omschrijving
Uitbreiding VLEK met 6 klassen en polyvalente zaal
ligging
Rootjensweg 78, 9200 Grembergen
opdrachtgever
Vrij Katholiek Onderwijs vzw
gebruiker
VLEK
start studie
oktober 2006
start werken
november 2010
(verwachte) ingebruikname
september 2012
bruto oppervlakte
1 087 m²