assistentiewoningen Temse

Temse

Historiek

De jaren ‘60 architectuur van het ziekenhuisgebouw is dominant aanwezig op de campus. De strakke ritmiek van de ramen en het monumentale trappenhuis bezorgen het gebouw een zekere strengheid die onlosmakelijk is verbonden met de functie die het jarenlang heeft behelsd.

Om de functiewijziging echt te laten werken is het noodzakelijk ook de geest van het gebouw aan te passen. De statige en strenge sfeer nodigt op dit moment niet uit tot een aangename woonfunctie. De lange, donkere gangen zijn niet bijzonder aangenaam als ontmoetingsplek en bovendien laten de hoge borstweringen in de kamers geen aangenaam zicht toe op de omgeving in en rond Temse.

Concept

Onze prioriteit is het creëren van een aangenaam woonkader, dat herinnert aan het comfort van een eigen woning langs een straat in een stad. Een kader waar alle nodige zorg aanwezig is, maar visueel niet overheerst. We vatten de verbouwing op als een verticaal dorp met straten, pleinen en woningen. Het concept ‘woontoren’ wordt geschuwd, ondanks de grote hoogte van het gebouw.

Om de gezellige thuissfeer van een individuele flat te laten samenvloeien met de dominante gevelarchitectuur van het bestaande ziekenhuisgebouw is het noodzakelijk een schaalwijziging door te voeren. Om het gebouw een lager, meer toegankelijkere indruk te bieden, moet zowel de verticaliteit als de uniforme raamindeling doorbroken worden.

Relatie met de omgeving

Langs de oostelijke zijde van het oude ziekenhuisgebouw voorziet het ontwerp een groot verkeersluw ontmoetingsplein met ondergrondse parking waarbij gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk vermeden. Langs westelijke zijde grenst de site aan de Gasthuisstraat. Het masterplan van de ISA site, aan de overzijde van de straat voorziet een open plan met grote doorwaadbaarheid waarbij winkel- en woonfuncties met elkaar worden gecombineerd.

Het is onze ambitie de verschillende sites met elkaar te verbinden, zodat de doorwaadbaarheid voor voetgangers doorgetrokken wordt over de hele site van het OCMW. Door een grote uitsparing op het gelijkvloers en eerste verdieping te voorzien creëren we een tweede as dwars door het gebouw die dienst kan doen als ontmoetingsplek voor bewoners van de assistentiewoningen enerzijds en bezoekers en personeel van de polykliniek anderzijds.

Projectfiche

architectuur
THV AMV architecten & arQ architectenstudio
omschrijving
Verbouwen van een voormalig ziekenhuisgebouw tot assistentiewoningen met polikliniek
ligging
Gasthuisstraat 5, 9140 Temse
opdrachtgever
OCMW Temse