revalidatiecentrum UZ Gent

Gent

Historiek

Het vroegere K7 werd in 1970 in gebruik genomen. Sindsdien evolueerde de patiëntenpopulatie, de revalidatiemethoden en –inzichten op zeer vele vlakken en groeide ook de nood aan een verbeterd verblijf- en wooncomfort. Voor het CLNR was de bouw van ruime en rolstoelvriendelijke hospitalisatieafdelingen met een aangenaam verblijfscomfort voor ernstig gehandicapte patiënten (die veelal meer dan een jaar in het centrum revalideren) van cruciaal belang.

 

Concept

Het centrum telt  in totaal 62 bedden als gespecialiseerde subeenheden met elk hun eigen team en eigen infrastructuur. De sportzaal, het zwembad, de hydrotherapie en technische ateliers richten zich evenwel op alle doelgroepen. Naar huiselijkheid en toegankelijkheid toe zijn de kamers beschouwd als belangrijke private ruimten waar comfort, intimiteit, privacy en rust centraal worden gesteld.

Anderzijds moet het centrum ook aandacht bieden aan de mogelijkheid om contacten tussen patiënten onderling mogelijk te maken en te stimuleren, maar ook bezoekers, familie en ambulante patiënten moeten er hun plaats vinden en terecht kunnen. Hiertoe is de centrale cafetaria, vlakbij de inkom de ideale ontmoetingsplaats, gelegen op een kruispunt van circulaties.

Duurzaamheid

Aangezien de bouwheer ook de kaart “duurzaamheid” heeft willen trekken, en we de bewoner/patiënt slechts 1 maal wilden laten verhuizen … werd in 1° fase de nieuwe beddenvleugel gebouwd en in 2° fase de diensten/therapieruimte die in de deels gereduceerde bestaande hospitalisatieafdeling zijn toekomstige locatie vonden. Aan de complexiteit om alles in werking te houden (technisch) én toegankelijk is van in het begin in de studie van het totaalontwerp gevolg gegeven. Ook het zwembad en sporthal moesten kunnen blijven functioneren. Door herconditionering van het bestaande gebouw kon ook veel kelderruimte behouden blijven, wat een meerwaarde is voor de toekomst.

Het energieverhaal in dit duurzaam project uit zich vooral in de toepassing van “gratis” grondenergie via het BEO systeem (Boorgat Energie Opslag) waardoor via een warmtepomp zowel verwarming als koeling wordt bekomen voor het ganse gebouw. Hierdoor kan een aanvaardbaar binnenklimaat gerealiseerd worden in extreme zomeromstandigheden voor de zeer temperatuurgevoelige REVA-patiënt.

Projectfiche

architectuur
AAPROG architecten
technieken
Studieburo De Klerck
stabiliteit
B.Cec nv
omschrijving
Nieuw revalidatiecentrum voor UZ Gent
ligging
De Pintelaan 185, 9000 Gent
opdrachtgever
UZ Gent
gebruiker
UZ Gent
start studie
maart 2008
start werken
oktober 2008
(verwachte) ingebruikname
november 2011
bruto oppervlakte
11 500 m²