basisschool ’t Konkelgoed

Lebbeke

Programma

Na een grondige analyse concludeerden wij dat het programma kan worden opgesplitst in 3 grote groepen. Naast de zone waar alle lesactiviteiten plaatsvinden, is er een administratief gedeelte en een zone voor vrijetijdsbesteding. Per groep werden alle activiteiten gebundeld. Deze drie zones zijn duidelijk uit het ontwerp van het gebouw af te lezen.

Concept

Het gelijkvloers bestaat uit twee zones, enerzijds de inkom met zijn administratieve lokalen en anderzijds de refter en polyvalente zaal met aansluitend de keuken en bergingen. Beide zones zijn verbonden door een overdekte doorgang die leidt van het toegangsplein naar de speelplaats. Deze doorgang laat niet alleen toe om de inkom en speelplaats eenvoudig te bereiken, maar ook om vanuit het secretariaat toezicht te behouden over iedereen die het schooldomein betreedt. Het losstaand administratieve blok biedt een overzicht over het ganse schooldomein.

Het sanitair is centraal gelegen en dus makkelijk bereikbaar vanuit de refter, administratie, als vanop de speelplaats. De inkom is via een binnentrap verbonden met de bovenliggende verdieping waar alle lesactiviteiten plaats vinden, zes grote klaslokalen, vier kleine en het bijhorend sanitair.

De lokalen werden dermate geordend dat circulatiezones tot een minimum worden herleid en op die manier de grootst mogelijke compactheid wordt behaald. Deze compactheid laat niet alleen toe een energiezuinig gebouw te bouwen, maar tevens de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Een dergelijke manier van organiseren laat eveneens toe dat delen van het gebouw afzonderlijk kunnen worden gebruikt. In dit ontwerp kunnen de polyvalente zaal en de refter namelijk aan externen worden verhuurd, terwijl de rest van het schoolgebouw veilig kan worden afgesloten en er bijgevolg geen schoolpersoneel dient aanwezig te zijn.

Projectfiche

architectuur
AMV architecten
technieken
Studieburo De Klerck
stabiliteit
Studiebureau Riessauw
omschrijving
Nieuwbouw met 6 grote en 4 kleine klassen
ligging
Centrumstraat 24, 9280 Lebbeke
opdrachtgever
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap GO!
gebruiker
Basisschool 't Konkelgoed
start studie
oktober 2014
start werken
september 2015
(verwachte) ingebruikname
september 2016
bruto oppervlakte
1 330 m²