AZ Zeno

Knokke-Heist

Ceci n’est pas un hôpital

Inleiding

Een warme en menselijke leefomgeving dicht bij de natuur geeft patiënten de kans om sneller te genezen. Verschillende studies tonen aan dat omgevingsfactoren zoals aangename uitzichten, groen, kleur, sociale activiteiten, enz. het genezingsproces sterk kunnen beïnvloeden. Bron: Design & Health – Alan Dilani

De tijdelijke vereniging AAPROG – BOECKX. – B2Ai won in 2007 de ambitieuze wedstrijd van vzw Gezondheidszorg Oostkust voor een nieuw ziekenhuis in Knokke-Heist. Tien jaar later zal dit futuristische gebouw er staan: in april 2018 wordt het in gebruik genomen.

Landschappelijke context

Het terrein waarop het ziekenhuis komt is twintig hectare groot. Het nieuwe zorgcentrum omvat een ziekenhuis, revalidatiecentrum, zorghotel, polikliniek, auditoria, publieke evenementenruimte en helihaven. Het nieuwe ziekenhuis zal zowel functioneel als toekomstgericht en duurzaam zijn en het landelijke karakter van de omgeving bewaren.

Architectuur

Het nieuwe ziekenhuis, geïnspireerd op het surrealistisch werk van René Magritte, zweeft als het ware boven het landschap en wordt tot in de ondergrondse ruimtes toe door licht en natuur gedomineerd. De link tussen binnen en buiten, tussen zorgfaciliteiten en publieke ruimtes is vrijwel naadloos met als gevolg een uitnodigende en inspirerende omgeving. Het ontwerp is een treffend voorbeeld van “levende architectuur”: duurzaam ontwerpen en bouwen met bijzonder oog voor integratie in het landschap, ecologische energie en gebruikte materialen.

De aanpak via een multidisciplinair ontwerpteam betekent het doorbreken van de traditionele aanpak in architectuur en schept een precedent qua open overleg in alle stadia: van ontwerp, planning, bouw tot ingebruikname en toekomstige evolutie. Het ontwerpteam doorbrak de traditie van ziekenhuizen als functionele dozen met steriele ruimtes en richtte zich op een harmonie van medische functies, persoonlijke geruststelling en sociale interacties.

Engineering

Er is een duidelijke keuze gemaakt voor het toepassen van duurzame en energiebesparende maatregelen, zonder in te boeten op de hoge comforteisen. Onder andere een biomassaketel, warmtekrachtkoppeling en boorgatenergieopslag dragen bij tot duurzame energieopwekking. Ingenium staat in voor de studie van de volledige technische uitrusting van het gebouw alsook voor de commissioning bij het nieuwe ziekenhuis. Hierbij worden diepgaande testen gedaan die een normale oplevering overstijgen. Speciale aandacht gaat ook uit naar de werking en de interactie van de installaties, technisch en bouwkundig, na ingebruikname, inclusief de onderhoudscontracten van de verschillende technische installaties.

Foto’s door Milosz Siebert

WAF 2018

AZ Zeno Knokke won de WAF award in de categorie ‘Health’ op het World Architecture Festival 2018 in Amsterdam

Projectfiche

architectuur
THV AAPROG | Boeckx | Buro II
technieken
Ingenium nv
stabiliteit
Greisch nv
omschrijving
Nieuw algemeen ziekenhuis met 350 bedden
ligging
Natiënlaan 152, 8300 Knokke-Heist
opdrachtgever
Gezondheidszorg Oostkust vzw
gebruiker
Gezondheidszorg Oostkust vzw
start studie
februari 2007
start werken
februari 2013
(verwachte) ingebruikname
najaar 2017
bruto oppervlakte
44 000 m²