Inleiding

AMV architecten en AAPROG architecten behoren tot de groep M4 architecten en ingenieurs. De 4 vennoten Griet Van den Berghe, Luc Dierick, Jo De Maesschalck en Damien Maelfait, zijn reeds 10 jaar complementaire partners die voor de continuïteit van de kerndoelstellingen zorgen en al meer dan 20 jaar aan de ontwikkeling van het bureau werken.

Zowel AMV architecten als AAPROG architecten profileren zich elk in hun segment van de projectmarkt als innoverende ontwerpers van performante gebouwen binnen de realiteit van tijd, ruimte en budget. AAPROG architecten is in zijn 20 jarig bestaan geëvolueerd tot een gewaardeerd en gespecialiseerd ontwerpbureau op de markt van het ziekenhuisontwerp. AMV architecten bezit een enorme ervaring in de non-profit sector, gaande van woonzorgcentra, ouderenflats, scholen, kinderdagverblijven, kantoren, etc. AMV architecten realiseert al ruim 35 jaar projecten voor openbare besturen, bedrijven en privépersonen.

Beide bureaus vinden in de collectieve structuur een ontwerpmethodiek waarin masterplanning, architectuur, interieurdesign, landschapsarchitectuur, stabiliteitsstudie en techniek hand in hand gaan. Zo kneden we de wensen en aspiraties van bouwheren tot een krachtig samenhangend concept dat uitmondt in een totaaloplossing.

Kruisbestuiving

M4 architecten en ingenieurs draagt als enige contractant met de bouwheer de volledige verantwoordelijkheid over het hele ontwerp- en realisatieproces, hetgeen voor de bouwheer een absolute meerwaarde is. Als enige aanspreekpersoon voor de bouwheer kunnen duidelijke afspraken eenvoudig en snel gemaakt worden.

Door samen het programma van eisen te overlopen en gerichte plaatsbezoeken te organiseren bieden we begeleiding en ondersteuning aan onze klanten. Elke bouwheer heeft immers een specifiek eisenpakket, een persoonlijke manier van werken, andere uitgangspunten, doelen en verwachtingen. Op basis van een open dialoog, waarin alle partijen hun inbreng hebben, kunnen we een gebouw realiseren op maat van de bouwheer.

Hiervoor wordt telkens een uitgebreid projectteam samengesteld. Voor de studies stabiliteit, technieken, EPB, veiligheid, … doen wij beroep op ervaren partners in onderaanneming. Op die manier kunnen we de beste studiepartners selecteren i.f.v. hun meerwaarde voor elk specifiek project. We zijn er immers van overtuigd dat het samenwerken met verschillende studiebureaus tot de beste oplossingen leidt. Het permanent kunnen vergelijken en innoveren zorgt vaak voor verrassende oplossingen en een hogere kwaliteit terwijl exclusieve samenwerkingen vaak leiden tot verstarring in steeds dezelfde oplossingen.

De meerwaarde in deze samenwerking is dat meerdere invalshoeken onderzocht worden, wat het project alleen maar ten goede komt. Door van meet af aan met een competent team te brainstormen en ontwerpen, worden in een zeer vroeg stadium tal van mogelijkheden onderzocht en meegenomen.