Inleiding

AMV architecten en AAPROG architecten behoren tot de groep M4 architecten en ingenieurs. De 4 vennoten Griet Van den Berghe, Luc Dierick, Jo De Maesschalck en Damien Maelfait, zijn reeds 12 jaar complementaire partners die voor de continuïteit van de kerndoelstellingen zorgen en al meer dan 20 jaar aan de ontwikkeling van het bureau werken.

Zowel AMV architecten als AAPROG architecten profileren zich elk in hun segment van de projectmarkt als innoverende ontwerpers van performante gebouwen binnen de realiteit van tijd, ruimte en budget. AMV architecten realiseert al ruim 35 jaar projecten voor openbare besturen, bedrijven en privépersonen en bezit een enorme ervaring in de non-profit sector, gaande van woonzorgcentra, ouderenflats, scholen, kinderdagverblijven, kantoren, etc. AAPROG architecten is in zijn 20 jarig bestaan geëvolueerd tot een gewaardeerd en gespecialiseerd ontwerpbureau op de markt van het ziekenhuisontwerp.

4de dimensie van onze ontwerpen

M4 architecten verzamelt beide bureaus in een collectieve structuur met een vernieuwde ontwerpmethodiek. Zo kneden we de wensen en aspiraties van onze bouwheren tot een krachtig samenhangend concept dat uitmondt in een totaaloplossing.

Onze projecten worden steeds gelinkt aan de tijd, de kosten en de werking. Door onze BIM technologie kunnen we de projecten ook deze extra dimensies beheren.

Procesbereidheid als basispijler van de kwaliteit

Goede architectuur in de zorgsector is altijd maatwerk. Dit kunnen we alleen maar bieden als wij luisteren naar de wensen van de gebruikers. De klemtonen op het vlak van duurzaamheid binnen een economisch en ruimtelijk kader worden samen bepaald. In het ontwerpproces rekenen wij steeds op uw participatie in de dialoog met de bevoegde overheidsdiensten. Wij engageren ons tot een sterk doorgedreven procesbereidheid in de ontwikkeling van het bouwprogramma naar het concreet project.

Daarnaast zijn we er van overtuigd dat de gebouwen van vandaag een zeer grote flexibiliteit nodig hebben. Binnen de stevige structuur van het gebouw moet het dus mogelijk zijn om eenvoudig en snel functies te wijzigen en ruimtes aan te passen. Het is noodzakelijk om hier van in het begin van een ontwerp mee rekening te houden.

Onze ontwerpen zijn degelijk doordacht en verrassend vernieuwend

Reeds bij de eerste brainstormsessies worden alle facetten bestudeerd met het volledige ontwerpteam. We bekijken ze op macro schaal (omgeving) tot microschaal (leefruimte). Wij hanteren een geïntegreerde ontwerpmethodiek waarin we via masterplanning, architectuur, interieurdesign, landschapsarchitectuur, stabiliteitsstudie en techniek, uw dromen tot een krachtig samenhangend geheel kneden en vertalen in een realistisch haalbaar concept.

 

Voor elk project het best samengestelde team

De meest uiteenlopende complexe opdrachten worden aan M4 architecten en ingenieurs toevertrouwd. Wij zijn dan ook verplicht om u te verzekeren van de beste specialisten, met de meeste vakkennis voor elk specifiek project. Deze kruisbestuiving werkt verrijkend. We zijn er immers van overtuigd dat samenwerken tot de beste oplossingen leidt.

Innovatie is noodzakelijk bij elke nieuwe opdracht door de sterk evoluerende zorgvisies, wetgeving, conjunctuur, subsidiëring en technische mogelijkheden. Het is dé voorwaarde in ons voortdurend streven om gebouwen duurzamer en toekomst gerichter te maken op energetisch, ecologisch, economisch en organisatorisch vlak. Innovatie kan er enkel zijn wanneer wij als complementair team creatief omgaan met onze competenties vanuit een gedegen vakkennis.

Een optimaal werkingskader

Binnen M4 architecten en ingenieurs zijn we steeds op zoek naar verbeteringen binnen ons werkingskader: met een doorgedreven standaardisatie, modelformulieren en aanstiplijsten controleren wij onze werking en garanderen wij de kwaliteit van onze dienstverlening doorheen het ontwerp- & bouwproces. In de architectuurwerkgroep worden de concepten en ontwerpen kritisch doorgelicht.