Update werf AZ Zeno te Knokke Heist

maart 2016

Er wordt reeds enkele maanden gewerkt aan het inrichten van het gebouw als een ziekenhuis. Het plaatsen van pleisterwerk, chappe, binnenwanden, leidingen voor verwarming, ventilatie en sanitair is volop in uitvoering. Maar niet enkel binnenin wordt er naarstig verder gewerkt.

Zo loopt het plaatsen van de dubbele gevel op kruissnelheid. Vleugel per vleugel worden de frames opgehangen waarin dan het glas geplaatst wordt. Hiermee zal het definitieve aanzicht van het gebouw steeds duidelijker worden.

Ook de bouw van het parkeergebouw en het onderliggend BEO-veld maakt vorderingen. De funderingen werden geplaatst. Half maart wordt gestart met de 250 boringen voor het BEO-veld. Dit zal toelaten om warmte en koude uit de grond te halen.

Naast het ziekenhuis zal een bijkomend gebouw worden opgericht waar de keuken en de dialyse hun onderdak zullen krijgen. Het dossier werd recent gepubliceerd ter aanbesteding.

http://www.nieuwbouwzeno.be/