Polikliniek van de toekomst in UZ Leuven

september 2017
Polikliniek van de toekomst in UZ Leuven

Consultatiediensten geconcentreerd in Health Sciences Campus Gasthuisberg

De bouw van het nieuw ambulant centrum kadert in het ruimer architectuur masterplan van het UZ Leuven. De drie bestaande campussen Gasthuisberg, Pellenberg en de stadscampus  zullen in de toekomst versmelten tot twee campussen: Health Sciences campus Gasthuisberg voor alle acute zorgen en Campus Pellenberg voor revalidatie op universitair niveau. De acute zorg die momenteel nog plaatsvindt in de stadscampus en campus Pellenberg zullen overgebracht worden naar de  Health Sciences Campus Gasthuisberg.

“We zien dat de vraag naar ambulante patiëntenzorg sterk toeneemt”, zegt Erik Van De Wauwer. “Dat is niet alleen het gevolg van overheidsmaatregelen, ook de vraag van patiënten naar ambulante zorg neemt toe omdat ze zo kort mogelijk in het ziekenhuis willenverblijven. Het UZ Leuven wil hierop een antwoord bieden door meer ruimte te maken voor ambulante zorg op campus Gasthuisberg.”

“Op dit moment wordt er in de voorzone van het ziekenhuis , aansluitend op het bestaande consultatieblok, gewerkt aan een nieuw gebouw van 13.000 m2. Dit blok, bestaande uit vijf verdiepingen, breidt de bestaande polikliniek van 10.000 m2 aanzienlijk uit”, vult Steven Hinnisdaels aan. “Beide gebouwen zullen samen het ambulant centrum vormen. Zo kunnen we alle consultatiediensten die voordien verdeeld waren over verschillende campussen concentreren in campus Gasthuisberg”

Het volledige artikel is terug te vinden op : http://www.actualcare.be/nl/nl-technics/nl-technics-bouw/de-polikliniek-van-de-toekomst-het-uz-leuven/